5
دوره آموزشی

537
دانشجو

705 دقیقه
زمان آموزشی

1
تعداد اساتید


اکسل

خانواده آفیس

علوم کامپیوتر

برنامه نویسی

جزئیات موضوعات آموزشی


جدیدترین آموزش‌هاآموزش زبان برنامه نویسی  C

آموزش زبان برنامه نویسی C

28,000 تومان

آموزش جستجوی پیشرفته در گوگل

آموزش جستجوی پیشرفته در گوگل

5,000 تومان

بیست و چند آموزش کاربردی اکسل

بیست و چند آموزش کاربردی اکسل

20,000 تومان

آموزش پاورپوینت 2019

آموزش پاورپوینت 2019

20,000 تومان

آموزش اکسل 2019

آموزش اکسل 2019

24,000 تومان


ادامه جدیدترین آموزش‌ها


آموزش‌های تصادفی در سایتبیست و چند آموزش کاربردی اکسل

بیست و چند آموزش کاربردی اکسل

20,000 تومان

آموزش پاورپوینت 2019

آموزش پاورپوینت 2019

20,000 تومان

آموزش اکسل 2019

آموزش اکسل 2019

24,000 تومان

آموزش جستجوی پیشرفته در گوگل

آموزش جستجوی پیشرفته در گوگل

5,000 تومان

آموزش زبان برنامه نویسی  C

آموزش زبان برنامه نویسی C

28,000 تومان